Trend

Kalite Kontrol Hizmetleri

Fabrikaların kalite kontrol ve kalite güvence hatlarında görev yapan mavi ve gri yaka çalışanların araştırılması, bulunması, istihdamı, işe yerleştirme işlemlerinin yapılması, bu çalışanların yönetimi ve tüm bu süreçlere ait alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, dış kaynaklı tedarikçi hizmetlerinin verilmesi

 

  • Kalite Kontrol Operatörleri
  • Numune Kontrol Operatörleri
  • %100 Kontrol Operatörleri
  • Kalite Duvarı Operatörleri
  • Tamir İşlemleri Operatörleri
  • Yeniden İşleme Operatörleri
  • Ayıklama, Temizleme, Çapak Alma Operatörleri